תיכון ע"ש ב.אוסטרובסקי
מתמטיקה

חוברת 3 יחל

ניתן ללמוד מתמטיקה בשלוש רמות שונות: 3 יחידות לימוד, 4 יחידות לימוד ו- 5 יחידות לימוד.

רמת 3 יחידות לימוד

היא הרמה המחייבת קבלת תעודת בגרות. בחינת הבגרות ברמה זו מחולקת לשלושה חלקים:

חלק ראשון: שאלון פנימי המהווה 25% מציון הבגרות. התלמידים ייבחנו בשאלון הפנימי בסוף כיתה י'.

חלק שני: שאלון חיצוני המהווה 35% מציון הבגרות

חלק שלישי: שאלון חיצוני המהווה 40% מציון הבגרות

רמת 4 יחידות לימוד 

רמה מוגברת במתמטיקה המתאימה לתלמידים הלומדים מדעי הטבע ומדעי החיים.

בחינת הבגרות ברמה זו מחולקת לשני חלקים:

חלק ראשון: שאלון חיצוני המהווה 65% מציון הבגרות. התלמידים ייבחנו בחלק הראשון בסוף כיתה י"א.

חלק שני: שאלון חיצוני המהווה 35% מציון הבגרות. התלמידים ייבחנו בחלק השני בסוף כיתה י"ב.

רמת 5 יחידות לימוד

הרמה הגבוהה ביותר ללימודי מתמטיקה בתיכון. רמה זו מיועדת לתלמידים מוכשרים במתמטיקה שאוהבים את המקצוע ומוכנים להשקיע בו.

בחינת הבגרות ברמה זו מחולקת לשני חלקים:

חלק ראשון: שאלון חיצוני המהווה 60% מציון הבגרות. התלמידים ייבחנו בחלק הראשון בסוף כיתה י"א.

חלק שני: שאלון חיצוני המהווה 40% מציון הבגרות. התלמידים ייבחנו בחלק השני בסוף כיתה י"ב.